Catalog
Search
Browse
Information
Help
Quick search
Title
Author
Private OPAC
Personal data
Checkouts
Reservations
?


Personal name: ADAMIKNÉ JÁSZÓ Anna
Title: 33 téma a szövegértő olvasás fejlesztésére : az esszéírás tanításával : a középiskolás korosztálynak / Adamikné Jászó Anna [book], 2004 (810 A 21)
Title: Általános ismeretek a nyelvről és a nyelvtudományról / A. Jászó Anna [book] (800 M 14)
Title: Csak az ember olvas : az olvasás tanítása és lélektana : tanulmányok / A. Jászó Anna [book], 2003 (371 A 21)
Title: Az egyszerű mondat / Kálmánné Bors Irén, A. Jászó Anna [book] (800 M 14)
Title: Hangtan / A. Jászó Anna [book] (800 M 14)
Title: Az írás és az olvasás helyzete időben és térben / Adamikné Jászó Anna [book] (370 Ö 72)
Title: A magyar nyelv könyve / Szerk. Jászó Anna [book], 1991 (800 M 14)
Title: A magyar nyelv könyve / Szerk. A. Jászó Anna [book], 2004 (800 M 14)
Title: A magyar olvasástanítás története : az olvasásról az olvasásért: az első ábécé / Szerk. Adamikné Jászó Anna [book], 2001 (371 M 14)
Title: Nyelvi elemzések kézikönyve : grammatika és jelentéstan tanároknak, tanítóknak, diákoknak / Adamikné Jászó Anna, Hangay Zoltán [book], 1999 (800 A 21)
Title: A nyelvtudomány történetének vázlata / A. Jászó Anna [book] (800 M 14)
Title: Az olvasás múltja és jelene : az olvasás grammatikai, pragmatikai és retorikai megközelítésben / Adamikné Jászó Anna [book], 2006 (800 A 21)
Title: Az összetett mondat / Király Lajos, A. Jászó Anna [book] (800 M 14)
Title: A régi új retorika : "A retorika a társadalomban - a társadalom a retorikában" konferencia előadásai, az első országos Kossuth-szónokverseny beszédei, retorikai gyakorlatok / szerk. A. Jászó Anna, L. Aczék Petra [book], 2000 (810 R 49)
Title: Retorika / Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra [book], 2004 (800 A 21)
Title: Retorika / A. Jászó Anna [book] (800 M 14)
Title: Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény / Összeáll. az ELTE TFK magyar nyelvtudományi tanszékének tanárai, szerk. A. Jászó Anna [book], 2002 (800 Sz 86)
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.