Katalógus
Keresés
Böngészés
Információk
Segítség
Gyorskeresés
Cím
Szerző
Saját OPAC
Személyes adatok
Kölcsönzések
Előjegyzések
?


Konferencianév: XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (1999)
Cím: 1 OTDK dolgozatok / írta ; témavezető [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK)
Cím: A XVIII. századi magyar sajtócenzúra / írta Diós Judit ; témavezető Kókay György [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 050)
Cím: A 28. magyar filmszemle / írta Kiss Tünde ; témavezető Forgó Sándor, Kis-Tóth Lajos [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 028)
Cím: Adaptációs és innovációs lehetőségek a leszakadó kistérségekben, Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyék tapasztalatai alapján / írta Mező Barna, Szarvák Tibor ; témavezető Szekeres Melinda, Baranyi Béla, Szoboszlai Zsolt [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 039)
Cím: Az álom-argumentum filozófiatörténeti tanulságai / írta Csák László ; témavezető Dékány András, Pavlovits Tamás [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 035)
Cím: Általános iskolás mozgásfogyatékos gyermekek helyzete / írta Fehér Boróka, Ódor Mónika, Ruttkai Réka ; témavezető Tausz Katalin [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 049)
Cím: "Aranyvíz" : Egy falu a politika és az ár sodrásában / írta Tatár Babett ; témavezető Havas Gábor, Halmos Károly [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 048)
Cím: Arisztotelész cselekvéselmélete az analítikus filozófia recepciójában / írta Garai Zsolt ; témavezető Somos Róbert [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 042)
Cím: Árkay Bertalan családi házai / írta Csáki Tamás ; témavezető Gábor Eszter [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 043)
Cím: Az autista gyermekek és a társadalom / írta Domján Krisztina ; témavezető Székely József [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 047)
Cím: Bank és hatalom : A bankok helye a magyar nagyvállalatok és politikai szereplők kapcsolathálóiban / írta Vedres Balázs ; témavezető Szántó Zoltán [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 037)
Cím: A Bánki Donát Műszaki Főiskola és jogelőd intézményeinek 120 éve / írta Stubeczky Szilvia, Hodován Attila ; témavezető Gáti József [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 041)
Cím: Bibó István eszmevilágának eredete és ifjúkori munkássága / írta cserne Péter ; témavezető Varsányiné Szabó Mária [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 051)
Cím: "Boldog Zöldköznapokat" : Érték- és mitológiarendszer a környezetvédelmi mozgalomban / írta Gerzsány Róbert ; témavezető Kapitány Gábor, Kapitány Ágnes [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 034)
Cím: A Boldogság : Krzysztof Zanussi filmjeiben / írta Szilágyi András ; témavezető Szilágyi Erzsébet [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 033)
Cím: Bürokommunikáció : a trójai jelzőtűz-lánctól a számítógépes faxolásig / írta Uziczay Melinda ; témavezető Nagy György László [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 027)
Cím: Az elmefilozófia evolúciós megközelítése / írta Nánay Bence ; témavezető Pléh Csaba, Forrai Gábor [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 032)
Cím: Az első évforduló : 1849. március 15. / írta Erdélyi Mónika ; témavezető Barna Gábor, Zakar Péter [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 036)
Cím: Employee Stock Ownership Plan (ESOP) as a Mean of Privatisation and Take-overs in the Hungarian Corporate Re-structuring / írta Koleda Attila ; témavezető Hajba Éva [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 002)
Cím: Ének Deboráról : A Magyarországi Református Egyház lelkésznőinek helyzete / írta Orisek Andrea Márta ; témavezető Pecasz Ziszisz [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 030)
Cím: Az Ethnographia és a Földirat testvérpárja : Hunfalvy Pál és Hunfalvy János útkeresése / írta Makk Piroska ; témavezető Abai Ilona [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 031)
Cím: Az Európai Unió és a környezetvédelem / írta Vasali Zoltán ; témavezető Bayer József [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 052)
Cím: Az Európai Unió kulturális politikája / írta Zongor Attila ; témavezető Hajba Éva, Pálóczi-Horváth Viktória [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 053)
Cím: Az "ezerarcú" indián-bonyodalmak egy definíció körül / írta Kovács Ágnes ; témavezető Borsányi László [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 029)
Cím: Falfirka vagy graffiti : Kommunikáció, deviancia, avagy művészet / írta Rácz Attila ; témavezető Pászka Imre [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 038)
Cím: Fehérvár-egy város az innováció útján / írta Pinczés Balázs ; témavezető Bertalan Péter [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 040)
Cím: A Ferencvárosi Torna Club, mint társadalmi jelenség / írta Bardi Emília ; témavezető Sári Mihály, Rubovszky Kálmán [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 044)
Cím: Freemasonry and natural religion / írta Péter Róbert ; témavezető Robert Evans, Alister E. Mcgrath [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 055)
Cím: A Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) létrejöttének hatása az Európai Unió politikai egységére és a tagállamok szuverenitására / írta Lovas Katalin ; témavezető Törő Csaba [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 056)
Cím: A globális éghajlatváltozás (üvegházhatás) kezelésének hazai és nemzetközi eredményei / írta Bánfi Andrea Mária ; témavezető Valkó László [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 057)
Cím: A gyermekszülést követő szokások kora újkori képe a magyarországi egyházi szertartáskönyvek tükrében / írta Bárth Dániel ; témavezető Verebélyi Kincső [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 004)
Cím: A hajtástól az újborig : A szőlő és a bor ünnepei Lendva-vidéken / írta Mód László, Simon András ; témavezető Bellon Tibor [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 060)
Cím: A hangos olvasás problémája : filozófiatörténeti esettanulmány / írta Demeter Tamás ; témavezető Hell Judit [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 054)
Cím: How we Laugh at Prejudice : A Social-psychological and Linguistic Analysis of Hungarian Gypsy Jokes / írta Benda Klára ; témavezető Csepeli György [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 003)
Cím: Identitás(hiány) és antropológiai dimenzió a (politikai) kulturában / írta Fodor Gábor ; témavezető Zárug Péter Farkas [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 005)
Cím: Az idő a zsidó kultúrában - egy budapesti zsidó közösség életének tükrében - / írta Papp Richárd ; témavezető A. Gergely András, Rékai Miklós [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 064)
Cím: Az internet mint új médium szerepe a közpolitikában / írta Bellus Gabriella ; témavezető Hajba Éva [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 046)
Cím: A jelenkori magyar reklámpiac állapota a HVG 1997-es számaiban megjelent hirdetések alapján / írta Gergály Krisztina ; témavezető Tolnai Mária [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 059)
Cím: A Káli-medence "vidéke" : avagy a "vidék" közgondolkodásbeli átértékelődésének egy példája / írta Horváth Gergő ; témavezető Szijártó Zsolt [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 065)
Cím: Kandó Kálmán és a nagyvasúti villamosítás : különös tekintettel a fázisváltós villamos mozdony ipartörténeti jelentőségére / írta Juhász György ; témavezető Németh József [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 062)
Cím: A kép mint ikon - szimulákrum / írta Nagy Karolin ; témavezető Bazsányi Sándor [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 061)
Cím: Képzőművészet és mecenatúra : A képzőművészeti élet menedzselése a rendszerváltás utáni Debrecenben / írta Tamusné Molnár Viktória ; témavezető Éles Csaba [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 067)
Cím: A képzőművészeti közlés jelrendszere : egy kép jelentésének feloldása az ikonográfia segítségével / írta Kazár Henrietta ; témavezető Rubovszky Kálmán [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 069)
Cím: Kérdésfelvetés és tanítás : Zarathustra mint a kinyilvánítás eszköze Friedrich Nietzsche "Im-ígyen szóla Zarathustra" c. művének Elöljáró-beszédében / írta Varjaskéri Viola ; témavezető Czirják József [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 070)
Cím: Kérdező megjegyzések egy Heideggerrel való vitához / írta Roszík Dániel ; témavezető Szentpétery Péter [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 071)
Cím: Kierkegaard és Don Juan / írta Berecki Zita ; témavezető Fabinyi Erzsébet, Szűcs Sándor [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 072)
Cím: A "királyi" metafora és az antiszemitizmus retorikája a történelemben / írta Vattamány Gyula ; témavezető Rugási Gyula [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 063)
Cím: Kontextusok, meteforák és filozófiai kérdések a virtuális valóság magyarországi sajtó interpretációjában / írta Fehér Katalin ; témavezető Horányi Özséb, Tillmann József [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 068)
Cím: A Kopasz Péteri örökség : avagy a hivatásszerű szállásadás az életmódváltozás tükrében - Esztergomban, - a 19. században és a századfordulón / írta Kiss Adrienn ; témavezető Abai Ilona [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 073)
Cím: Környezeti nevelés személyiségformáló szerepe egy adott intézményben / írta Nagy Zsuzsanna ; témavezető Takács Éva [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 074)
Cím: A közlekedés mint közpolitika néhány vonatkozása / írta Szlávik Péter ; témavezető Hajba Éva [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 075)
Cím: Kutyavásár - nem csak Budán : A kutyapiac és a kutyavásárlási szokások valamint ezzel összefüggésben a kutya mint presztízsjószág vizsgálata / írta Bene Györgyné ; témavezető Szántó Zoltán [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 076)
Cím: A különbség tényleg köztünk van / írta Debreceni Erzsébet ; témavezető Kovács András [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 077)
Cím: A magány ábrázolása Ingmar Bergman filmjeiben : A fogalom mibenlétének meghatározása a választott filmek segítségével a Trilógia tükrében / írta Kaiser Mónika ; témavezető Szilágyi Erzsébet [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 078)
Cím: The Magi from Saab : Science as Myth in a Recent Advertisement / írta Priskin Gyula ; témavezető Vajda Zoltán [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 079)
Cím: A magyar közönségfilm piacképességének vizsgálata / írta Helmeczy Dorottya ; témavezető Szabó József [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 081)
Cím: A magyar média és a közszolgálatiság : Értékközvetítés a közszolgálati műsorszolgáltatásban / írta Kohári Mária ; témavezető Szilágyi Erzsébet, Jany János [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 080)
Cím: Magyarország és a környező országok együttműködése a vízminőség védelme érdekében / írta Sándor Balázs ; témavezető Valkó László [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 082)
Cím: Magyarország integrációs perspektívái regionális megközelítésben / írta Dongó Ágnes ; témavezető Hajba Éva [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 083)
Cím: Magyarországi regionális televíziózás az MTV Rt. szegedi stúdiójának működése alapján / írta Borbély Zsuzsanna ; témavezető Fülöp Ilona [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 084)
Cím: A magyarországi televíziós reklámnyelv vizsgálata / írta Fehér Katalin ; témavezető Perényi András [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 085)
Cím: Marketing a közoktatásban / írta Kiss Katalin ; témavezető Hollóné Kacsó Erzsébet [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 086)
Cím: Marketing and the Internet - as in 1998 / írta Tóth Péter ; témavezető Hoffmann Istvánné [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 087)
Cím: Matrimoniális Causák a Küküllői Református Egyházmegye jegyzőkönyveiben : Házasság, válás a 17. században / írta Kiss Réka ; témavezető Küllős Imola [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 088)
Cím: "Mejek, pusztítom el magamot..." : Az öngyilkosság antropológiai vizsgálata a gyimesi csángóknál / írta Frida Balázs Zakariás, Kalas Györgyi ; témavezető Biczó Gábor, Ilyés Zoltán [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 089)
Cím: Minőségbiztosítás a közigazgatásban / írta Szentgyörgyi Csaba ; témavezető Hajba Éva [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 091)
Cím: A MOL Rt. úttörő szerepe a béren kívüli juttatások reformjában : A Kafetéria rendszer első hazai megvalósítása / írta Lakatos László ; témavezető Gyökér Irén, Vajda Róbert [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 092)
Cím: Musica sacra et liturgia : Reformatio et renovatio / írta Pálfai Zoltán ; témavezető Pintér Gábor, Újváriné Illés Mária [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 094)
Cím: Művészetterápiás lehetőségek a segítő szakmában / írta Zala Brigitta ; témavezető Benis Mária [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 093)
Cím: Női életutak : "sikeres" nők Sellyén / írta Pittlik Tímea ; témavezető Schadt Mária [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 095)
Cím: Női és férfi szerepmegnyilvánulások a reklámokban / írta Szabó Alida ; témavezető Szekeres Melinda [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 096)
Cím: A nyelvi fennállásról / írta Makai Péter ; témavezető Gáspár Csaba László, Schwendtner Tibor [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 045)
Cím: Az Opel Magyarország minőségügyi rendszere / írta Háry András ; témavezető Topár József [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 007)
Cím: Az önkormányzati public relations helyzete Magyarországon / írta Zsebe Péter ; témavezető Lovas Jánosné [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 006)
Cím: Az örökbefogadás mai dilemmái / írta Szász Hajnalka ; témavezető Hegedüs Tibor [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 010)
Cím: Parasztok mundérban : A katonaság és a paraszttársadalom viszonyának változása a dualizmus időszakában / írta Pásztor Gergely ; témavezető Verebélyi Kincső [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 017)
Cím: Pászkaszentelés Hajdúdorogon / írta Mislovics Andrea ; témavezető Bődi Erzsébet [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 018)
Cím: A pécsi politikai sajtó 1944 és 1949 között : Az Új Dunántúl, a Pécsi Szabad Szó, a Dunántúli Népszava és a Független Nép című lapok bemutatása / írta Kozma Ágnes ; témavezető Kunszt Márta, Vonyó József [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 019)
Cím: Peter Greenaway, a filmművészet festője / írta Jaksa Iván Viktor ; témavezető Szilágyi Erzsébet [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 020)
Cím: A politikai iszlám kihivása Közép-Ázsiában az ezredfordulón / írta Nagy Orsolya ; témavezető Nyusztai László [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 022)
Cím: Porfelhők, záporesők, filozófusok : a társadalmi- és az életközösség problematikáinak vizsgálata Platón Hetedik levele kapcsán / írta Fekete Zoltán ; témavezető Pavlovits Tamás [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 016)
Cím: Prediktikus matematikai modellek / írta Csere Gábor ; témavezető Székelyi Mária [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 008)
Cím: A racionalitás fogalma a relevanciaelméletben / írta Pólya Tamás ; témavezető Andor József [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 021)
Cím: A Rákos-patak revitalizációjának komplex szempontrendszere / írta Somlói Zsófia ; témavezető Valkó László [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 023)
Cím: Reciprocitás és redisztribúció / írta Pálinkás János ; témavezető A. Gergely András [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 009)
Cím: Reuters-az információ üzlete / írta Kajári Anna ; témavezető Kádek István, Hollóné Kacsó Erzsébet [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 024)
Cím: Roma kilátástalanság napjainkban : Egy cigány család elszegényedésének folyamata / írta Makula György ; témavezető Tarján Gábor [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 025)
Cím: Screenagerek : A techno-kultúra megjelenési formái / írta Horkai Anita ; témavezető Léder László [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 114)
Cím: Semlegesség vagy...? / írta Pócza Kálmán ; témavezető Hörcher Ferenc [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 015)
Cím: A situation comedy műfaja, hagyományai, kelléktára / írta Tóth Krisztina ; témavezető Béres István [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 113)
Cím: Sör és sörfőzés : A kezdetektől a középkor végéig / írta Dulna Gyöngyvér ; témavezető Abai Ilona [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 112)
Cím: Spinoza istenképe / írta Kurucz Zsófia ; témavezető Staller Tamás [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 012)
Cím: "Start" / írta Bánfalvi Éva ; témavezető Vargáné Dávid Mária [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 014)
Cím: A süteménykultúra változása a XX. századi Kecskeméten / írta Bognár Anikó ; témavezető Bellon Tibor [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 111)
Cím: Székesfehérvár, Rádió u. 11. : A konfliktus szimbolikus szintjeinek elemzése / írta Balogh Sára ; témavezető Feischmidt Margit, Szijártó Zsolt [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 109)
Cím: Szentháromság és némaság hármasság Andrej Tarkovszkij Andrej Rubljov filmjében / írta Vég Adrienn ; témavezető Szilágyi Erzsébet [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 013)
Cím: Szervezeti struktúra és humán struktúra inkongruenciája / írta Somos Anna ; témavezető Szakács Ferenc [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 026)
Cím: Szociálpolitikai viták a 90-es évek Magyarországán / írta Kocsis-Nagy Zsolt ; témavezető Katona Péter [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 110)
Cím: A társadalmi nyilvánosság hanyatlása? : Az információ jellegének átalakulása a nyilvánosságban / írta Pintér Róbert ; témavezető Z. Karvalics László [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 011)
Cím: A termékfejlesztés folyamata a FÉG Konvektorgyártó Rt-nél - különös tekintettel az ISO 9001 szabványra / írta Németh Judit, Kőszeghy Balázs ; témavezető Vágási Mária, Kramm György [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 105)
Cím: Terméktervezési dokumentáció fejlesztés / írta Horváth Orsolya, Juhász Viktória Réka, Tolnai Klára ; témavezető Szabó Gyula [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 107)
Cím: "Tévépásztor" : A 8-12 éves korosztály tévénézési szokása valamint egyéb szabadidős tevékenysége egy bajai és egy makói általános iskola felmérése alapján / írta Ruszkai Nóra ; témavezető Piróth István [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 104)
Cím: Utak a szabadsághoz : Értekezés a szabadság fogalmának megközelítési lehetőségeiről / írta Pénzes Ferenc ; témavezető Dénes Iván Zoltán [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 103)
Cím: Vallás és modernizáció a Mezőségen / írta Csata Zsombor, Kiss Dénes, Kiss Tamás, Sólyom Andrea ; témavezető Horváth István [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 098)
Cím: Vallási identitás a debreceni tibeti buddhista 'Kagyüpa' közösségben / írta Dallos Csaba ; témavezető Bartha Elek [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 097)
Cím: A vallási tekintély kialakulása és a táplálkozás szakralizálódása egy vegetáriánus csoportban / írta Csekő Csilla ; témavezető Vargyas Gábor [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 099)
Cím: A végidők poézise Eizenstein "Patyomkin páncélosában" / írta Pásztory Ádám ; témavezető Szilágyi Erzsébet [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 100)
Cím: A vezető réteg átalakulása egy erdélyi faluban 1945 és 1998 között / írta Kiss Dénes ; témavezető Veres Valér [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 101)
Cím: A vidéki sajtóstruktúra változása 1989 után / írta Lovászi Ildikó ; témavezető Osztovits Ágnes [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 108)
Cím: A villamos energia, mint szolgáltatás marketing szemlélettel / írta Orsy Balázs ; témavezető Tóth Judit [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 102)
Cím: Ybl Miklós és a turai Schossberger-kastély / írta Varjú Krisztina ; témavezető Forgó Sándor [nyomtatott anyag], [1999] (OTDK 001)
Cím: A zsidóság szerepe Kaposvár városképének alakításában 1890-1914-ig : Az építészeti szecesszió / írta Büchler Borbála ; témavezető Simonné Pallós Piroska [nyomtatott anyag], 1999 (OTDK 058)
Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.